Wat zijn opties?

Om grip te krijgen op het handelen in binaire opties, moet je eerst weten wat opties überhaupt zijn.

Opties zijn contracten die kunnen gekocht worden en verkocht worden. Ze zijn afgeleid van de aandelen handel in beginsel. Dus er waren eerst alleen opties op aandelen. Later werd dat uitgebreid naar andere takken van handel zoals derivaten-en index opties. In Europa werd de handel in opties gestart in 1973 aan het Damrak (aandelenhandel etc. vindt hier plaats) Er werden overigens al eerder elders met opties gehandeld.

Een optie geeft bij het kopen ervan een recht en bij het verkopen(schrijven) een plicht.
Bij het kopen kan men kiezen voor een call optie en een put optie.

Call

Bij een call optie heeft men per stuk recht om 100 aandelen te kopen op een afgesproken koers. Bijvoorbeeld een CALL ING 14 DEC geeft een recht om ING te kopen voor 14 Euro tot aan de derde vrijdag van de maand in december. Opties lopen altijd af op de derde vrijdag van de maand.

Put

Bij een put optie heeft men het recht om per optie 100 aandelen te verkopen op een vastgestelde prijs. Net zoals bij de call optie heeft men dus rechten.

Voorbeeld:
Stel men heeft 1000 aandelen ING voor 14 Euro in bezit en wil zich beschermen tegen een te fors verlies op zijn of haar aandelen. Men kan dan 10 put opties kopen die dus 10 x 100=1000 aandelen dekken. Dus als men dan 10 put opties koopt voor 1 Euro met PUT
ING DEC 2017 13,5 dan is men gedekt bij een koers onder 13,5 tot en met december 2017. De optie PUT ING DEC 2017 13,5 uitleg:
PUT= Soort optie
ING= Het aandeel waarop de optiecontract loopt
13,5= De uitoefenprijs
DEC 2017= Tot wanneer de optie loopt.

Men betaald hiervoor een Euro per optie, Een optie vertegenwoordigd 100 aandelen, dus per optie betaald men dan 100 Euro. 100 x 10 opties is 1000 Euro. Dus voor 1000 Euro is men gedekt voor een grote koersdaling voor 1000 aandelen, want tijdens de hele periode kan men de aandelen kwijt op 13,5 Euro. Overigens is het verlies wel een Euro per aandeel en de koers min de uitoefenprijs als men de optie uitoefent en de koers onder de 13,5 Euro noteert.

Meer over Call en Put lees je hier.

Dan het schrijven van opties

Bij het schrijven van opties ontvangt men geld om 100 aandelen te kopen bij een put optie en te verkopen bij een call optie.. Dus nu verkoop je een contract waarvoor je per 100 aandelen geld krijgt. Bij een call schrijven heeft men de plicht als de optiehouder daarom vraagt 100 aandelen te verkopen aan de optiehouder. Bij een put schrijven heeft men de plicht de aandelen te kopen als de optiehouder daarom vraagt. Het is dus precies andersom voor degene die de optie schrijft vergeleken met het vorige voorbeeld. Men heeft nu dus plichten en krijgt daar een vergoeding voor.

Bij het kopen van een call optie speculeert degene op een koersstijging van de onderliggende waarde. Bij een put kopen speculeert degene op een koersdaling.
Bij een call schrijven of een put schrijven gaat men er meestal vanuit dat er weinig grote koersuitslagen plaatsvinden. Overigens zijn optiespeculanten vaak niet slechter af dan alleen aandeelhouders. Het is niet risicovoller dan alleen met aandelen handelen.
Bij het schrijven van opties krijgt men een vergoeding, dus diegene heeft sowieso een marge alvast om winst te boeken i.c.m. zijn /haar aandelen.

Ook is het zo dat in Nederland Amerikaanse stijl opties worden verhandeld wat wil zeggen dat de optie gedurende de gehele looptijd kan worden uitgevoerd.
Men zit dus niet hopeloos vast aan de optie expiratie oftewel de uitoefendatum.
Ook is er meestal genoeg handel om de optie eerder te verkopen dan wel terug te kopen bij het schrijven van de optie.

Optiestrategieën:

Er zijn natuurlijk meerdere optiestrategieën. Hier de meest gekozen strategieën.

Een call spread
Men koopt een call en schrijft daar weer een call op met een hogere uitoefenprijs.
Voordeel hiervan is een kleinere investering dan alleen de call te kopen en niet te schrijven.Nadeel is dat de winst gelimiteerd is tot aan de geschreven call optie.
Vb: Koop CALL ING DEC 2017 14 voor 1 Euro
Schrijf CAll ING DEC 2017 15 voor 0,5 Euro.
Men investeert 0,5 Euro per aandeel en kan 1 Euro verdienen.
Winst is dan 100 %.
En put spread gaat precies hetzelfde.

Een strangle:
Men koopt of schrijft calls en puts met dezelfde afloopdatum , maar met verschillende uitoefenprijzen.

Bij kopen ervan kan bij een grote koersuitslag veel geld verdiend worden.
Bij het schrijven ervan gaat men uit van weinig beweging in het aandeel en verdient men de optiepremie bij een stabiele koers. Verliezen kunnen echter flink zijn met deze strategie.

Een butterfly:
De butterfly ziet er als volgt uit: Koop van 1 call op een uitoefenprijs van(X-a)Verkoop van 2 calls op een uitoefenprijs van X . Koop 1 call met een uitoefenprijs van (X+a) Er kan dan een maximale winst zijn, dus gelimiteerd , maar het verlies is dan ook geminimaliseerd. Dit omdat de calls elkaar dekken.

Een straddle:
Een straddle is een strategie die inhoudt dat er zowel een call als een put worden gekocht met dezelfde uitoefenprijs. Men gaat dus uit van een grote stijging of daling van het aandeel in de periode dat de opties lopen. Het verlies is maximaal de premie van de opties en de winst kan zeer fors zijn.

Waaruit bestaat de optie?

Een optie bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

 1. Intrinsieke waarde
 2. Tijdwaarde
 3. Verwachtingswaarde

De intrinsieke waarde ( in-the-money-optie) bestaat uit het deel van de optie die al in de winst is. Dus zoals in het vb van ING staat de optie op 17, en is dus de intrinsieke waarde 17-14=3 Euro per aandeel en is de optie in-the-money.

Tijdwaarde wil zeggen dat er een grote kans is dat er een waarde stijging of daling is naarmate de optie langer loopt. Dus des te langer de optie loopt, des te duurder de optie wordt en de kans toeneemt dat de optie in-the-money komt.

Verwachtingswaarde houdt in dat er bijvoorbeeld een overname van het aandeel komt of dat de economie aantrekt. Er is dus een verwachtlng dat het aandeel zal stijgen of dalen op fundamentele gronden.

Het verschil tussen binaire opties en financiële ‘gewone’ opties

Een goede vraag is het zeker: wat is het verschil tussen binaire opties en de financiële ‘gewone’ opties? In dit artikel lees je over de grote verschillen tussen de twee.

Overeenkomsten

Te beginnen met de overeenkomsten, want die zijn uiteraard ook aanwezig.

 1. Beide opties zijn afgeleide financiële producten. De waarde is daarmee afhankelijk van een ander product. Vaak is die waarde afgeleid van de beurs of bijvoorbeeld de prijs van een vat olie. Ook factoren waar men niets tegen kan doen, kan van invloed zijn op de koers. Denk daarbij aan een overstroming of een orkaan en de daarbij behorende schade. De onderliggende waarde bepaalt daarmee de prijs.
 2. Beide varianten hebben te maken met veel van dezelfde termen, waaronder expiratiedatum, de looptijd, de uitoefenprijs, in/out of the money en nog een aantal andere financiële termen.

Wat zijn de verschillen?

De overeenkomsten zijn dus vrij gering én dan moet betekenen dat er veel verschillen zijn tussen de twee varianten.

 1. De ‘gewone’ opties zijn in tegenstelling tot binaire opties een echt product. Binaire opties daarentegen zijn virtueel. Het rendement wordt ook alleen uitgekeerd aan het einde van de looptijd. Je hebt tevens geen recht om de onderliggende waarde te verhandelen.
 2. De normale opties worden doorgaans op de beurs verhandeld, zoals bij de optiebeurs in Amsterdam. Binaire opties daarentegen worden via optiebrokers verhandeld. Er bestaan meerdere kleinere markten die door verschillende optiebrokers worden georganiseerd. Je kunt als particulier daarom niet zomaar handelen, maar je moet contact opbouwen met een broker.
 3. Het aantal mogelijke uitkomsten is ook erg verschillend. Met binaire opties heb je namelijk maar twee opties. Dat maakt het wel gemakkelijk en overzichtelijk.

Kiezen tussen ‘gewoon’ en binair

Doordat er verschillen zijn tussen de twee varianten kun je ook een keuze maken. Er zijn verschillende redenen waarom je zou kunnen kiezen voor binaire opties, in plaats van de normale variant:

 1. De termijn is doorgaans korter. Bij de normale variant wacht je doorgaans tot weken, maanden en in enkele gevallen zelfs jaren. De handel van binaire opties gaat echter sneller, waardoor het ook sneller verkocht kan worden.
 2. Je bent minder geld nodig. De standaard variant sluit je af met minimaal 100 aandelen. Daarbij leg je dus aardig wat vermogen in. Binair kun je eventueel al starten met slechts 25 euro.
 3. Eenvoudig voor de beginner. Het handelen in aandelen is absoluut niet gemakkelijk, maar deze variant is ook ‘te doen’ voor beginners. Je hoeft niet uitgebreid onderzoek te doen voordat je een optie koopt. Echter, is dat wel verstandig door bijvoorbeeld de koersgrafieken van te voren door te nemen.
 4. Je krijgt van de broker doorgaans ook een welkomstbonus. Optiebrokers willen graag beleggers binnenhalen en willen je daarom vaak een welkomstbonus cadeau doen.