Doorwerken na pensioen wordt makkelijker

Doorwerken nadat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt? Over niet al te lange tijd is het mogelijk. Het wordt voor werkgevers namelijk makkelijker en financieel aantrekkelijker om werknemers van 65 en ouder in dienst te houden of aan te nemen. Dit is een gevolg van een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Het wetsvoorstel van Asscher wordt door een ruime Kamermeerderheid gedragen. De regeringspartijen VVD, PvdA, CDAD66, ChristenUnie en SGP zijn voor het voorstel. De SP is fel tegen, de PVV is er nog niet over uit.

Straks kan een 65-plusser ook aan de slag in een normaal dienstverband

Er zijn veel 65-plussers die het liefst blijven doorwerken na hun AOW. Op dit moment is dat alleen mogelijk als zelfstandig ondernemer (ZZP) of via een uitzendbureau. Het wetsvoorstel betekent dat 65-plussers de kans krijgen om in een normaal dienstverband door te blijven werken, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijk contract. Met de wet worden AOW’ers goedkoop om aan te nemen, omdat veel werknemersverzekeringen niet op hen van toepassing zijn. Simpelweg houdt dat in dat er zowel door de werkgever als de werknemers geen premies betaald hoeven te worden.

Het voordeel van het niet hoeven betalen van premies is dat het brutoloon door de werkgever lager gehouden kan worden, omdat er minder afgaat. De wet regelt ook dat de werkgever niet verplicht is om een 65-plusser twee jaar lang door te betalen indien deze ziek wordt. Voor 65-plussers wordt een maximum ingesteld. Hoelang deze periode van doorbetaling gaat worden is nog niet zeker. Asscher wilde graag 6 weken, maar de PvdA en ChristenUnie willen dertien weken.

Verdringing groep 55-plussers

De SP en vakbonden zijn tegen de wet van Asscher. Deze wet zou namelijk zorgen voor verdringing. Het risico bestaat volgens hen dat werkgevers goedkope 65-plussers in dienst nemen in plaats van mensen die net jonger zijn dan 65 jaar. Deze groep mensen zou hierdoor nog moeilijker aan een baan komen. Asscher heeft uitgesproken dat hij daartegen maatregelen heeft ingesteld. Het Centraal Planbureau zegt dat er op langere termijn geen sprake zal zijn van verdringing. Op de korte termijn slechts beperkt.

De nieuwe wet in praktijk

Gezien het wetsvoorstel door een meerderheid van de Tweede Kamer wordt gedragen kun je ervan uitgaan dat deze actief wordt. Dat houdt in dat vanaf 2016 65-plussers recht hebben op het minimumloon. Dat is nu nog niet het geval. Werkgevers hoeft een 65-plusser niet meer twee jaar door te betalen wanneer deze ziek wordt. Dit besluit heeft de minister genomen om angst bij werkgevers weg te nemen. Asscher wil dat de maximale periode van doorbetaling 6 weken wordt, de PvdA en ChristenUnie willen 13 weken. Het is even afwachten wat deze doorbetalingsperiode definitief gaat worden.

De SP en vakbonden zijn bang dat werkloze 55-plussers het nog zwaarder gaan krijgen door de nieuwe wet. Een 65-plusser wordt immers financieel aantrekkelijker om aan te nemen dan een 55-plusser. De minister heeft gezegd dat hij hier maatregelen tegen heeft genomen om te voorkomen dat de groep met 55-plussers het zwaarder gaat krijgen op de arbeidsmarkt. Het Centraal Plan Bureau heeft laten weten dat er geen verdringing zal zijn op de lange termijn, hoogstens kortstondig op de korte termijn.

Comments are closed.